Regulamin pobytu w gospodarstwie agroturystycznym "Stara Szkoła":

1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Formalności związane z meldunkiem,  opłatą i kaucją za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości. Brak wpłaty kaucji powoduje zerwanie umowy z przyczyn leżących po stronie gościa.

3. Doba noclegowa zaczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i trwa  do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin wyjazdu i przyjazdu wyłącznie po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

UWAGA – Przedłużenie godzin pobytu bez uzgodnienia skutkuje opłatą za dzień pobytu, zgodnie z cennikiem bez upustów i promocji.

4. Dom jest przeznaczony dla maksymalnie 12 osób dorosłych lub 10 dorosłych i 4 dzieci (do 12 lat).

5. Za wynajęcie domu uważa się wynajęcie do 5 pokoi z możliwością korzystania z wszystkich dostępnych części wspólnych.

6. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00 z wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.

7. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 750,- PLN (wymiana zamków).

8. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.

9. Gość ponosi  odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości ( w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 

11. Zanieczyszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiające przyjmowanie następnych gości będą skutkowały obciążeniem za powstałe straty i utracone korzyści, jednak nie mniej niż 1000,- PLN

12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarzy obiektu.

13. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując je jako swoich gości.

14. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

15. Z uwagi na bezpieczeństwo  na terenie całego obiektu (w szczególności w domu)  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych źródeł żaru lub ognia. 

16. Nie stosowanie się do wydawanych przez gospodarzy poleceń  związanych z pobytem w gospodarstwie, dotyczących bezpieczeństwa oraz przestrzegania regulaminu, może skutkować wypowiedzeniem noclegów w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie osób niestosujących się do poleceń.

17. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu na 30 dni przed przyjazdem  lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

18. Opłaty dodatkowe (poza noclegiem) należy uzgodnić z gospodarzem obiektu.

19. Wynajmując obiekt, Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu i akceptuje go w całości.

20. Wszystkie sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.Udostępnij ten artykuł


Udogodnienia

  • Taras z grillem
  • Pralnia z suszarnią
  • Wypożyczalnia rowerów
  • Wspólna kuchnia
  • Bezpłatny parking

Odkryj Starą Szkołę, miejsce w którym czas się zatrzymał. Potok Senderski to wyjątkowo urokliwa miejscowość położona w samym sercu magicznego Roztocza.

Zapoznaj się z Regulaminem naszego obiektu

Masz pytania? Zadzwoń

660 754 275 600 468 324